TOPlist

(časopis Minerva 2/2012) Přirozené je být zdravý

Metoda přirozených funkcí organismu – tak se jmenuje léčebný postup, který využívá ukrajinskáléčitelka Olena Griňko. A jak už název metody napovídá, jde v ní především o to naučit tělo pacienta, aby se rozvzpomnělo na své samoupravující schopnosti a zbavilo se potíží vlastními silami.

Sice sama sebe označuje jako léčitelku, ale hned jedním dechem dodává, že to vlastně není ona, kdo tady léčí. „Organismus pacienta se vlastně léčí sám, já mu pouze k tomu dávám impuls, který v těle pacienta nastartuje samoléčivé procesy, jež byly z nějakého důvodu potlačeny. Tento postup má velkou výhodu, protože organismus nikdy neudělá nic, čím by šle proti sobě, co by pro něj bylo špatné. Používám k tomu práci s bioenergií, která působí naenergetické tělo člověka, a to pak následně ovlivňuje jeho tělo fyzické. Organismus se tak vlastně vrací ke své přirozenosti, protože přirozené je být zdravý.

K lepšímu se mění celý život

Olena Griňko navíc upozorňuje na zajímavou skutečnost. Stává se totiž, že po sériiléčení ustoupí nejen fyzické potíže pacienta, ale zároveň se začnou dít i pozitivní změny v jeho životě. Na první pohled to může vypadat jako magie, ve skutečnosti jde ale zase jen o důsledek působení bioenergií: „Organismus je navíc v průběhuléčení ozdravován nejen po fyzické, ale také po psychické stránce,“ vysvětluje léčitelka. „Zatímco na počátku procházely pacientovým tělem negativní energie, po absolvované léčbě se změnily na pozitivní, a nyní začnou ovlivňovat nejen tělo, ale i mysl. Dojde tak i k příznivé změně energií v bezprostřední blízkosti pacienta, takže začne jinak působit na druhé, neúspěchy v jeho osobním životě se začnou měnit na úspěchy a třeba i najde sílu uskutečnit důležité změny ve svém životě.“

Spektrum nemocí, které Olena Griňkodokáže svým působením ovlivnit, je přitom velice široké – úspěchy zaznamenává například při kožních či infekčních onemocnění,poruch vnitřních orgánů, obnově správné činnosti srdce a oběhového systému, čištění cévních průchodů, léčbě zažívacího ústrojí,odstranění ledvinových kamenů, léčbě srdeční hypertenze,bolestí hlavy, ženské neplodnosti či lupénky. Za zmínku stojí i odstraňování závislostí na tabáku, alkoholu, a dokonce i drogách.

Dám páteři pokyn a narovná se

Zcela výjimečný je pak zejména její postup při napravování skoliózy a dalších potíží páteře, na níž rovněž působí prostřednictvím bioenergie: „Postup je v podstatě stejný jako u jiných nemocí,“ vysvětluje.  „Dám svou energií páteři impuls a ona se pak začne sama od sebe rovnat. Celý proces trvá asi měsíc, přičemž pacient vždy v rozmezí tří až sedmi dnů přicházet znovu. Dříve než za tři dny to nemá smysl, protože v těle musí nejdříve proběhnout určité procesy, a po sedmi dnech by zase došlo k návratu do původního stavu.“

A jak vlastně léčba probíhá? Nejprve je nutné stanovit správnou diagnózu, kterou Olena Griňko provádí pomocí vyšetření kladné a negativní energie. „Každý člověk má v sobě sedm různých těl, a ty by každý léčitel měl vidět,“ upozorňuje. „Tedy – říkám vidět, ale nemyslím očima. Vidím je svýma rukama. Pak musím pečlivě zmapovat všechny jeho problémy, protože nikdy nemá smysl léčit jednu nemoc izolovaně. Vždy je třeba léčit člověka jako celek.“ Následuje léčebná procedura, která obvykle trvá měsíc a zahrnuje čtyři seance. Po ní je na řadě opět zhodnocení pozitivní a negativní energie, a podle výsledků buď ukončení léčby, nebo další léčebný cyklus.

 

Objednávky a informace na tel.: 775 107 943

www.lecitelka.com