TOPlist

   léčitelé Praha    http://masazepraha.org/    целители в Праге http://www.bolesti-zad-lecba.cz/

 

                                                              Tarot (výklad karet)

 

Stručná charakteristika: Tarot je systém 78 karet, které na základě pevně stanovené symboliky umožňují zorientovat se lépe v problému a uvidět nová řešení stávající situace. Lze zkoumat vztahy, pochyby i starosti a nalézt nové souvislosti, které tímto způsobem odkrývají podvědomí a nalézají cesty k osobním cílům.

 

Podrobnější charakteristika: Tarot se vyvíjel postupně až do současnosti a aktuálně se jedná o systém 78 karet. Základní rozdělení tarotových karet je na Malou a Velkou arkánu, kdy je každé kartě přidělen specifický význam. Zároveň karty zastupují čtyři základní živly vodu, oheň, zemi a vzduch a symbolika karet prezentuje odraz života, který nás obklopuje. Princip věštění je založen na skutečnosti, že karty jsou prostředkem ke komunikaci s podvědomím. Karty jsou vybírány po zamíchání a jejich výklad vede k získání informací například ohledně zaměstnání, vztahů, bydlení nebo jiných oblastí života. Tarotový výklad pomáhá zobrazit nový pohled na životní problémy či osobnostní růst a může být nástrojem řízení vlastní motivace.

 

1. Výklady karet. Tarotové karty se používají k sebepoznání, předpovědím a k poskytnutí účinné pomoci. Pomocí výkladů si klienti uvědomí své motivy a modely chování, lépe porozumí příčinám vzniku nastálé situace. Pro některé jsou tarotové karty způsobem, jak překonat obavy. Tito lidé se špatně vyrovnávají se stavem nejistoty a potřebují další informace o té které situaci, aby znovu nabyli klidu. Pro jiné jsou výzvědným nástrojem. Láká je možnost uvidět budoucí události předem a vyhnout se tak možným nepříjemným zážitkům. Tento motiv může do jisté míry snížit obavu před neznámou budoucností, ale nemůže člověka uchránit před nepříjemnostmi.

2. Náprava situace. Existuje i třetí motivace pro použití karet - nejen pochopit příčinu problému, nýbrž je také odstranit, napravit, změnit situaci tak, abychom dospěli ke kýženému cíli. Tarot není pouze nástrojem kontroly nad událostmi, nabízí také možnost ochránit člověka před nepříjemnostmi. Můžeme se bát buď ostatních lidí, nebo určitých událostí, které mají nastat. Karty nás informují o určitých otázkách a dávají nám pocit moci a vlivu. Tarot  má moc, jež nám umožňuje zaměřit se na konkrétní cíl a uskutečnit ho v praxi, dává klientům příležitost kreativně spolupracovat s osudem a úspěšně se rozvíjet. Těžká karma a složité situace nejsou nepřekonatelné. Spolehnete-li se na pomoc systému, můžete výrazně zlepšit kvalitu svého života.

  Tarot pomáhá spatřit podstatu problému v nastálé situaci, uvidět ji zevnitř a také ji napravit, změnit tak, abychom dosáhli předsevzatého cíle, překonali náročnou životní situaci, vyřešili problémy optimálním způsobem. Existuje celá řada výkladů pro předpověď budoucnosti a nápravu situace na různé otázky: milostné, finanční, otázky hledání práce, mezilidských vztahů, businessu, zdraví, seberealizace aj.

3. Talismany vám pomohou změnit, upravit a udržet stabilitu v konkrétní otázce. Talismany mohou být: ochranné – amulety, milostné, peněžní atd.

4. Čištění karmy (rodové, inkarnační).